A A A

Eşti aici

Legislație

Vizualizări |  

1674

Constituția Republicii Moldova;
Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 30.08.2017;
Hotărârea Guvernului nr. 650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.
Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
- Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
- Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
- Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
- Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație
Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat
- Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
- Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
- Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
- Instrucțiunile privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.208 din 31.03.1995.
Acte normative în domeniul de specialitate:
- Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
- Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;
- Legea nr. 947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;
- Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor;
- Legea nr. 789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție;
- Legea nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești;
- Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești;
- Hotărârea Parlamentului nr.21 din 03.03.2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna desfășurare a sistemului instanțelor judecătorești;
- Hotărârea Guvernului nr. 593 din 24.07.2017 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar;
- Hotărârea Guvernului nr.794 din 01.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar;
- Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidentă și documentare procesuală în judecătorii și curți de apel, aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.142/4 din 04.02.2014 cu modificările și completările ulterioare (HCSM nr. 368/19 din 31.07.2018);
- Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.110/5 din 05.02.2013;
- Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.338/13 din 12.04.2013 cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.658/30 din 10.10.2017.