A A A

Приговоры за преступления против надлежащего порядка работы в публичной сфере

Просмотры |  

6863

В случае обнаружения ошибочных данных, пожалуйста, свяжитесь с соответствующим судом, чтобы исправить их.

Pages

Результаты: 4433 |
Судебные инстанции Номер дела Название дела Дата принятия решения Дата регистрации Дата публикации Тип дела Предмет дела Судья Судебный акт
Judecătoria Soroca 46-1-2750-07102011 Cojocari Mihail Ion 10-11-2011 22-11-2011 31-03-2014 Penal art.324 alin(1) Ghenadie 06 Liulca PDF
Judecătoria Orhei 39-1-2077-19102011 Davidic Galina Vasile 7-11-2011 15-11-2011 4-07-2014 Penal Tudor Leahu PDF
Judecătoria Cahul 15-1-2421-23082011 Crăciuneac Aliona victor 15-09-2011 15-09-2011 3-02-2014 Penal B.15.3.Traficul de influenta (art. 326) Ion Cotea PDF
Judecătoria Chișinău 41-1-1820-30032011 Cucereanu Igor Nicolae 17-08-2011 28-08-2011 25-02-2014 Penal art.326 al.1 CP RM Cornelia Vîrlan PDF
Judecătoria Soroca 46-1-2138-02082011 Maistru Iurie Maxim 9-08-2011 21-10-2011 19-03-2014 Penal art.327 alin (2) lit.c) şi art.332 alin.(1) Marcel 01 Soficiuc PDF
Judecătoria Chișinău 41-1-1713-25032011 Covalenco Maria Nicanor 7-07-2011 9-04-2014 9-04-2014 Penal art.326 al.1 CP RM Iurie Potîngă PDF
Judecătoria Orhei 38-1-4160-25112010 Gladcovschi Mihail Simion art.328 alin(2) lit.a),b) CP 29-06-2011 9-09-2011 3-07-2014 Penal Gladcovschi Mihail Simion, potrivit ordinului MAI nr.56 EF din 15.02.2008, exercitînd funcţia de şef de post al postului de poliţie Morozeni al sect de poliţie nr.5”Puţintei” al CPR Orhei, fiind în stare de ebrietate, încălcînd în mod flagrant prevederile art.14 şi 15 al Legii nr.416 din 18.12.1990 cu priv la poliţie referit la condiţiile şi limitele aplicării forţei, mijl speciale şi a armei de foc, din motive necunoscute, intenţionat i-a aplicat cet.Hodorogea Anatolie 2 lov cu pumnul în faţă, cauz daine în proporţii consid dreptului pătimitului Hodorogea Anatolie la integritatea fizică z persoanei. Tot el, l-a apucat de piept pe Gorgos Aurel Mihail, intenţionat să-l lov cu pumnul în faţă, însă fără ca acţ sale să-şi fi produs efectul, scoţind din teacă pistolul din dotare şi îndrepîndu-l spre Gorgos Aurel Mihail, a efectuat 2 împuşcături în direcţia acestuia, fără să fi atins ţinta graţie faptului, că pătimitul s-a ascuns în arbuştii din marginea drumului, astfel Gladcpvschi Mihail , cauzînd prin acţ sale daune consid drepturilor pătimiţilor Hodorogea Anatolie Constantin şi Gorgos Aurel Mihail la integritatea fizică a pers şi a proprietăţii. Vasile Negruţa PDF
Judecătoria Chișinău 41-1-900-14022011 Condrasov Andrei Ghorghe 29-06-2011 26-08-2011 16-05-2014 Penal art.326 al.1 CP RM Nina Arabadji PDF
Judecătoria Cahul 15-1-815-21102009 Ivanişin Eudochia Petru 2-06-2011 28-11-2011 12-08-2014 Penal Falsul în acte publice Dimitrii Fujenco PDF
Judecătoria Căuşeni 18-1-546-05042011 Şevcenco Elena Mitrofan 2-06-2011 6-06-2011 17-07-2014 Penal Falsul în acte publice (art. 332) al. 1 CP; 190 al. 2 lit. d CP Mihail Ţurcan PDF

Pages

Результаты: 4433 |